Vilket grundämne har den största atomradien?

Innehållsförteckning:

Vilket grundämne har den största atomradien?
Vilket grundämne har den största atomradien?
Anonim

Atomradier varierar på ett förutsägbart sätt över det periodiska systemet. Som framgår av figurerna nedan ökar atomradien från topp till botten i en grupp, och minskar från vänster till höger under en period. Helium är alltså det minsta grundämnet, och francium är det största.

Vilket grundämne har den största atomradien och varför?

Förklaring: Francium har den största, Helium har den lägsta. Atomradien ökar när du går till vänster och nedåt på grund av attraktionen av elektroner och kärnan i en atom.

Vilket grundämne har den största atomradien-quizlet?

Därför har rubidium den största atomradien medan helium har den minsta.

Vilken har den största atomradien N eller P?

Som grupp 14 är alltså element ordnade i grupp som N, P, As och Sb, Sb har största atomradien.

Vilken har den minsta atomradien?

Helium har den minsta atomradien. Detta beror på trender i det periodiska systemet och den effektiva kärnladdningen som håller valenselektronerna nära kärnan.

Which element has the largest atomic radius?

Which element has the largest atomic radius?
Which element has the largest atomic radius?

Rekommenderad:

Intressanta artiklar
Vilken penna är mörkare och mjukare?
Läs mer

Vilken penna är mörkare och mjukare?

"B"-pennor har mjukare grafit. (B:et står för "svart".) Siffran som finns framför bokstaven visar hur mjuk eller hård pennan är. Med andra ord är en "4H"-penna hårdare än en "2H"-penna medan en "4B"

Ska jag ro babord eller styrbord?
Läs mer

Ska jag ro babord eller styrbord?

Kom ihåg att roddarna är vända bakåt i förhållande till sin färdriktning, så för dem är babord till höger och styrbord till vänster. En coxie eller coach kommer ofta att skrika instruktioner som gäller alla roddare på ena sidan av båten. Vilken är den viktigaste positionen i rodd?

Varför är uttag med rygghugg dåliga?
Läs mer

Varför är uttag med rygghugg dåliga?

Backstabbing innebär att istället för att använda skruvterminaler för att ansluta kablar till uttag och strömbrytare, skjuts kabeln in i en kontakt som tar tag i ledningen inuti enheten. Detta skapar en lös anslutning, och lösa anslutningar gör att ledningarna i uttagen brinner upp och dödar resten av kretsen.