Kan bröstmuskler orsaka domningar?

Innehållsförteckning:

Kan bröstmuskler orsaka domningar?
Kan bröstmuskler orsaka domningar?
Anonim

Personer som lider av pectoralis minor-syndrom kan klaga över axelsmärtor, muskelkontrakturer runt skulderbladet, begränsad rörelse i axeln, onormal gnidning av skulderbladet med revbenen (även kallad scapulothoracal crepitus), kyla i handen och arm, domningar och stickningar också i …

Vilka är symptomen på en ansträngd bröstmuskel?

Klassiska symtom på belastning i bröstmuskeln inkluderar:

  • smärta, som kan vara skarp (en akut dragning) eller matt (en kronisk påfrestning)
  • svullnad.
  • muskelspasmer.
  • svårigheter att flytta det drabbade området.
  • smärta vid andning.
  • blåmärken.

Vilken nerv påverkar bröstmusklerna?

Den laterala bröstnerven ger motorisk innervation till bröstmuskeln. Även om denna nerv huvudsakligen beskrivs som motorisk, har den också ansetts bära proprioceptiva och nociceptiva fibrer.

Vad är pectoralis syndrom?

Pectoralis minor syndrom (PMS) är ett tillstånd som orsakar smärta, domningar och stickningar i handen och armen. Det finns ofta tillsammans med thoracic outlet syndrome (TOS) men kan också förekomma ensamt. Symtomen liknar de för TOS: Smärta, svaghet, domningar och stickningar i handen och armen.

Hur kan täthet i pectoralis minor leda till stickningar i den övre extremiteten?

Din subclavia artär och ven ocksåkurs under din pec minor. Dessa vaskulära strukturer flyttar blod till och från dina armar. Klämning av dessa nerv- och kärlstrukturer mellan din pectoralis minor och revbenen kan orsaka smärta, domningar eller stickningar i armen.

Are Your Chest Muscles Tight (Pec Major or Minor) How To Tell

Are Your Chest Muscles Tight (Pec Major or Minor) How To Tell
Are Your Chest Muscles Tight (Pec Major or Minor) How To Tell

Rekommenderad:

Intressanta artiklar
Vilken penna är mörkare och mjukare?
Läs mer

Vilken penna är mörkare och mjukare?

"B"-pennor har mjukare grafit. (B:et står för "svart".) Siffran som finns framför bokstaven visar hur mjuk eller hård pennan är. Med andra ord är en "4H"-penna hårdare än en "2H"-penna medan en "4B"

Ska jag ro babord eller styrbord?
Läs mer

Ska jag ro babord eller styrbord?

Kom ihåg att roddarna är vända bakåt i förhållande till sin färdriktning, så för dem är babord till höger och styrbord till vänster. En coxie eller coach kommer ofta att skrika instruktioner som gäller alla roddare på ena sidan av båten. Vilken är den viktigaste positionen i rodd?

Varför är uttag med rygghugg dåliga?
Läs mer

Varför är uttag med rygghugg dåliga?

Backstabbing innebär att istället för att använda skruvterminaler för att ansluta kablar till uttag och strömbrytare, skjuts kabeln in i en kontakt som tar tag i ledningen inuti enheten. Detta skapar en lös anslutning, och lösa anslutningar gör att ledningarna i uttagen brinner upp och dödar resten av kretsen.