När uppfanns teleologiska?

Innehållsförteckning:

När uppfanns teleologiska?
När uppfanns teleologiska?
Anonim

Den första kända användningen av teleologisk var 1797.

Vem uppfann teleologisk etik?

Aristoteles anses allmänt vara teleologins uppfinnare, även om den exakta termen har sitt ursprung på 1700-talet. Men om teleologi betyder användningen av mål eller mål inom naturvetenskapen, så var Aristoteles snarare en kritisk innovatör av teleologisk förklaring.

Var kom teleologiska ifrån?

Termen teleologisk kommer från de grekiska orden telos och logos. Telos betyder målet eller slutet eller syftet med en sak medan logos betyder studiet av själva naturen hos en sak. Suffixet ologi eller studiet av är också från substantivet logos.

Vad är en teleologisk historia?

Teleologi, (från grekiska telos, "slut", och logos, "förnuft"), förklaring med hänvisning till något syfte, mål, mål eller funktion. Traditionellt beskrevs det också som slutlig kausalitet, i motsats till förklaring enbart i termer av effektiva orsaker (ursprunget till en förändring eller ett vilotillstånd i något).

Vad är teleologiteori?

teleologisk etik, (teleologisk från grekiska telos, "slut"; logos, "vetenskap"), teori om moral som härleder plikt eller moralisk skyldighet från vad som är bra eller önskvärt som ett mål att vara uppnått. … Teleologiska teorier skiljer sig åt vad gäller syftet som handlingar borde främja.

Intelligent Design: Crash Course Philosophy 11

Intelligent Design: Crash Course Philosophy 11
Intelligent Design: Crash Course Philosophy 11

Rekommenderad:

Intressanta artiklar
Är sugtabletter dåliga för dig?
Läs mer

Är sugtabletter dåliga för dig?

Användning av nikotintabletter kan också orsaka allvarliga biverkningar som kräver ett besök hos din läkare, inklusive: ihållande halsirritation som blir allt värre. hjärtklappning eller oregelbunden hjärtrytm (arytmi) problem med dina tänder, tandkött eller andra vävnader i munnen (som sår) Hur ofta ska du ta sugtabletter?

Var har cikador dykt upp?
Läs mer

Var har cikador dykt upp?

Under den närmaste månaden eller så kommer miljarder cikador att dyka upp i ett dussintal delstater i USA, från New York västerut till Illinois och söderut in i norra Georgia, inklusive hot spots i Indiana, Ohio, Tennessee, Maryland, Pennsylvania och New Jersey.

Orsakar endometrios uppblåsthet?
Läs mer

Orsakar endometrios uppblåsthet?

Uppblåsthet och vätskeretention är vanliga endometriossymptom. En äldre studie fann till exempel att 96 procent av kvinnorna med endometrios upplevde uppblåst mage jämfört med 64 procent av kvinnorna som inte hade tillståndet. Kan endometrios orsaka uppblåsthet hela tiden?